00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII!
Data utworzenia: 2012-10-22 | Autor: Dorota Rzepecka | Odsłon: 6008


Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2012”

1. Cel Akcji

Celem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:
a) Popularyzacja szachów w całym kraju.
b) Integracja środowiska szachowego.
c) Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z Ukrainy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2013”.
d) Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
e) Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
f) Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

2. Zasięg Akcji
Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator Akcji
Organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

4. Czas trwania Akcji
Akcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2012 r.

5. Uczestnictwo
Prawo do uczestnictwa w zawodach ma każda osoba potrafiąca grać w szachy.

6. Założenia Akcji
a) Uprawniony do organizacji turnieju w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest każdy członek PZSzach.
b) Formuła turnieju, jego regulamin oraz forma organizacji turnieju leży w całkowitej gestii organizatora każdego turnieju.
c) Turniej powinien być zgłoszony do PZSzach minimum tydzień przed rozpoczęciem.
d) PZSzach nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za organizację turnieju.
e) Każdy organizator turnieju ma prawo do wykorzystania logo oraz banera akcji.
f) Forma uzyskania środków na realizację zadania zaproszenia dzieci Polaków z Ukrainy należy do organizatora turnieju,

7. Uprawnienia organizatora turnieju

a) Każdy organizator turnieju nabywa prawo do oddelegowania dwójki dzieci do lat 12 wraz z opiekunem do Finału akcji rozegranego w I kwartale 2013 roku. Dzieci powinny być różnych płci.
b) Każdy organizator ma prawo do opublikowania sprawozdania z turnieju na stronie akcji.
c) Każdy organizator ma prawo do zamieszczenia materiału max. ¼ strony w magazynie szachowym MAT lub innym oficjalnym medium PZSzach.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Szachowego.

9. Osoba kontaktową w PZSzach jest: Dorota Rzepecka, e-mail: d.rzepecka@pzszach.org.pl, tel. kom. 602-463-034, tel. stacjonarny 22-841-41-92 (pon.-pt. 9.00-17.00).

Więcej informacji na stronie Akcji:
http://www.szachiscigrajadlapolonii.pl/


Szachiści grają dla Polonii - banner 3
rozmiar 0.26 MB | 2012-10-22 | Liczba pobrań: 58
Szachiści grają dla Polonii - banner 2
rozmiar 0.30 MB | 2012-10-22 | Liczba pobrań: 49
Szachiści grają dla Polonii - banner 1
rozmiar 0.25 MB | 2012-10-22 | Liczba pobrań: 67
Szachiści grają dla Polonii - logo Akcji
rozmiar 0.27 MB | 2012-10-22 | Liczba pobrań: 59
Szachiści grają dla Polonii - banner 4
rozmiar 0.26 MB | 2012-10-22 | Liczba pobrań: 38
Szachiści grają dla Polonii - banner 5
rozmiar 0.26 MB | 2012-10-22 | Liczba pobrań: 55
Dyplom dla uczestników
rozmiar 0.75 MB | 2012-10-25 | Liczba pobrań: 38
Dyplom za wsparcie akcji
rozmiar 0.75 MB | 2012-10-25 | Liczba pobrań: 23
Pismo Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
rozmiar 0.30 MB | 2012-11-27 | Liczba pobrań: 18
 
 
Aktualnie online 43 gości